Partners

XiaK - eXpertisecentrum industriële automatisering Kortrijk

XiaK is het West-Vlaamse expertisecentrum voor industriële automatisering. Het werd in 2013 opgericht door Howest in samenwerking met onder andere EFRO, VIA, het Agentschap Ondernemen en de Provincie West-Vlaanderen.

Sedert de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten op 1 oktober 2013, maakt XiaK integraal deel uit van de Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

XiaK bundelt een uitgebreide kennis en expertise binnen de voornaamste domeinen van de industriële automatisering. Via onderzoeksprojecten in samenwerking met de industrie en met andere onderzoeksgroepen wordt deze expertise stelselmatig verder uitgebouwd. De nadruk ligt op toegepast onderzoek, waarvan de resultaten onmiddellijk valoriseerbaar zijn bij de industriële partners. Zo biedt het centrum de nodige ondersteuning om nieuwe technologische evoluties vlot te laten doordringen naar de industrie.

De expertise is ondergebracht in een aantal centra die elk hun eigen lab infrastructuur ter beschikking hebben.