Partners
Vorige

Links

UGent Vakgroep Industrieel Systeem- en Productontwerp
De vakgroep op de UGent campus Kortrijk waaronder XiaK ressorteert.

UGent onderzoeksgroep Industrial and Systems Engineering
De onderzoeksgroep binnen de SOC Maakindustrie waaronder XiaK ressorteert.

ISA Belgium
ISA (International Society of Automation) is een leidende, globale, non-profit organisatie op het vlak van automatisering. XiaK werkt mee aan de verdere uitbouw van de ISA Belgi sectie. Als lid krijgt u ongevenaarde toegang tot technische informatie, beroepsontwikkelingen en mogelijkheden om te netwerken met andere professionals in de automatisering. Daarnaast ondersteunt uw lidmaatschap van deze non-profit organisatie de bevordering en erkenning van beroepen binnen de automatisering.

Associatieonderzoeksgroep 'Productielogistiek'
Deze associatieonderzoeksgroep is een samenwerking tussen de vakgroep Technische Bedrijfsvoering (EA18) aan de Universiteit Gent en de afstudeerrichting industriële automatisering aan de Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen deze groep wordt onderzoek verricht naar de diverse planningssystemen (ERP, APS en MES) die de productie aansturen, om zo beter inzicht te krijgen in de dynamiek, de specifieke rol van elk systeem en de functionaliteiten. Ook wordt onderzoek verricht naar fabrieksautomatisering, specifiek gericht naar materiaalbehandeling, lijnbevoorrading, opslag ('in-plant logistics').

Labo Lemcko
Lemcko is gespecialiseerd in dienstverlening in het brede domein van de elektrotechniek.

  • Power Quality & Safety,
  • Elektrische aandrijvingen,
  • Energie-efficiënte systemen en duurzame energiebronnen.

De dienstverlening uit zich in consultancy, onderzoek en opleiding en richt zich zowel tot bedrijven, openbare instellingen als particulieren.

Vlaamse IngenieursKamer (VIK)
De vereniging draagt de naam Vlaamse Ingenieurskamer vzw, afgekort als VIK, en is een non-profit organisatie (vzw). De VIK wil de positie en het beroep van de industrieel ingenieur benadrukken vanuit de waarde die engineering voor een samenleving betekent.

agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Techniek (IWT)
Het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie zag het licht in 1991. Het overheidsagentschap ondersteunt innovatie in Vlaanderen.

Het Vlaams Innovatienetwerk
Het Innovatienetwerk is een netwerk van intermediaire organisaties en kenniscentra die actief zijn op het vlak van innovatie-ondersteuning, gecoördineerd door het IWT.

Hogeschool West-Vlaanderen

Universiteit Gent