Partners
Vorige

Motion Event

Studienamiddag: Simuleren van motion control applicaties

InschrijvenDatum: Donderdag 22 november 2012 vanaf 16u00
Plaats: Howest, Graaf Karel de Goedelaan 5, Kortrijk
Deelnameprijs: gratis (na registratie)

Doelgroep: Machinebouwers, ontwerp- en projectingenieurs, productieverantwoordelijken

Thema:

Om de capaciteit en kwaliteit van een productieomgeving op te drijven worden steeds strengere eisen gesteld aan het machinepark. Het ontwikkelen van deze dynamische en nauwkeurige machines vereist dan ook een doorgedreven engineering die, gezien de interactie tussen aandrijftechniek, mechanica en regeltechniek, vanuit een mechatronisch perspectief moet aangepakt worden. Een uitdaging waar een KMO machinebouwer ook mee geconfronteerd wordt.

Gedreven vanuit de automobielindustrie bestaat de trend om tijdens het ontwerpproces virtuele experimenten uit te voeren. Structurele analyses met FEA tools zijn reeds goed ingeburgerd, maar ook voor het simuleren van motion control applicaties bestaan steeds meer mogelijkheden. Door uitvoeren van dergelijke simulaties is het mogelijk het kinematisch en dynamisch gedrag van een ontwerp te evalueren en te optimaliseren. Daarmee vervalt de noodzaak om prototypes te bouwen wat leidt tot een kortere ontwerpcyclus en een reductie van de ontwikkelkosten.

Deze studiedag wil een overzicht bieden van de mogelijkheden en voordelen van virtuele motion studies, specifiek voor de machinebouwwereld. Enkele case studies, uitgevoerd met verschillende engineeringstools, tonen de aanpak en de resultaten die mogen verwacht worden. Een ideaal evenement om na te gaan of deze technologie ook voor u een meerwaarde kan betekenen!

Wat komt allemaal aan bod tijdens het motion event?

16u00 - 16u20

INLEIDING TOT MOTION SIMULATIE
Spreker:
Bart Vanwalleghem , HOWEST

Motion simulaties kunnen op verschillende niveaus uitgevoerd worden: van eenvoudige kinematische analyses tot geavanceerde co-simulaties. Als inleiding wordt toegelicht wat deze verschillende simulaties inhouden, welke output kan verwacht worden en wanneer welk principe het meest aangewezen is.

16u20 - 16u40

MOTION MET CAD PAKKET
Spreker:
Simon Houwen , HOWEST

Een stappenmotor heeft een specifieke transiënt gedrag dat ondermeer beïnvloed wordt door het aan te drijven mechanisch systeem. Een typisch voorbeeld dat de interactie toont tussen een aandrijving en de machine. Aan de hand van een stappenmotor applicatie wordt toegelicht hoe een motion analyse, uitgevoerd met een CAD pakket, voor een dergelijk systeem kan opgezet worden.

16u40 - 17u00

MOTION IN SIEMENS NX
Spreker: Christophe Vandevelde, Siemens PLM Software

Resultaten van een bewegingssimulatie zijn vaak het startpunt van afgeleide berekeningen zoals sterkte/ vervorming analyses, enz. Daarnaast kan het zijn dat de vervorming en het dynamisch gedrag van onderdelen tijdens een bewegingsanalyse een belangrijke invloed hebben op het mechanisme. Op zo'n moment is de aanname dat onderdelen star zijn, foutief en moet de bewegingsanalyse worden uitgebreid. Tijdens de presentatie wordt dieper ingegaan op deze mogelijkheden en de uitdagingen die hierbij komen kijken.

17u00 - 17u20

MATLAB SIMULINK CASES
Spreker: Paul Lambrechts , MATHWORKS

CAD pakketten zijn geoptimaliseerd voor het geometrisch ontwerp van mechanische systemen, maar de wereldstandaard voor analyse, simulatie en ontwerp van het functioneel gedrag van motion systemen is MATLAB/Simulink. We laten zien hoe met SimMechanics Link het CAD ontwerp eenvoudig kan worden ingelezen binnen de Simulink omgeving. Vervolgens kunnen we gebruik maken van de hierin beschikbare ontwerp- en simulatietechnieken voor het ontwerp van de motion regeling.

17u20 - 17u40

MOTION STUDIES VOOR EEN MACHINEBOUWER
Spreker: Maxime Vansichen, VANSICHEN LINEAIRTECHNIEK

Welke verwachtingen heeft een machinebouwer op vlak van motion simulaties? Een machinebouwer, gespecialiseerd in de lineaire aandrijftechniek, licht zijn toekomstvisie toe.

17u40 - 18u00

PAUZE

18u00 - 18u20

Users Cases: BADMINTONROBOT & HYDROSTAAT
Spreker: Gregory Pinte, FMTC

Voor een nauwkeurige beschrijving van het bewegingsgedrag van een mechatronisch systeem is het van belang om de energie-efficiëntie van de aandrijvende onderdelen in rekening te brengen. Aan de hand van twee use cases (een badminton robot en een hydrostatische aandrijving) wordt de meerwaarde van energetische modellering aangetoond.

18u20 - 18u40

EU ESTOMAD CASE PICANOL
Spreker: Jan Croes , PMA (KU Leuven)

Binnen het EU project ESTOMAD (Energy Software Tools for Sustainable Machine Design) is een methodologie ontwikkeld om met behulp van numerieke analysetools (zowel 1D als 3D modellen) de energie-efficiëntie van bestaande machines te analyseren en te verbeteren, en van nieuwe ontwerpen te optimaliseren. Deze presentatie focust zich op de toepassing van de ESTOMAD methodologie op het geval van een weefgetouw.

18u40 - 19u00

SLOT
Spreker: Bart Vanwalleghem, HOWEST

Als afsluiter van de dag wordt stilgestaan bij de toekomstplannen van Howest met betrekking tot Motion analyse. Hoe kan Howest u verder helpen en welke initiatieven zullen genomen worden om de dienstverlening naar bedrijven verder uit te bouwen.

19u00 - ...

NETWORKING TIJDENS RECEPTIE + MINI-BEURS

We hopen u te mogen begroeten op de studienamiddag,

Projectteam MCS
eXpertisecentrum industriële automatisering Kortrijk
Hogeschool West-Vlaanderen, campus Graaf Karel de Goedelaan (Voormalig PIH)
Graaf Karel de Goedelaan 5
8500 Kortrijk
T: 056 24 12 21
F: 056 24 12 24
www.XiaK.be