Partners
Project

Analysemethode

Er bestaan geen catalogussen waaruit een MES op maat gekozen kan worden.† Daarvoor is de uitwerking veel te divers.† De haalbaarheid en de specifieke invulling moet onderzocht worden al naargelang de specifieke bedrijfssituatie.† Een grondige analyse is dus noodzakelijk vooraleer over te gaan tot de selectie,† eigen ontwikkeling of aanpassing van de productiesoftware.† Het resultaat van de analyse is een lijst van vereisten die rekening houdt met de huidige en de gewenste bedrijfssituatie.†

Verschillende consultants en integratoren maken reeds gebruik van de ISA 95 standaard om een vereistenanalyse binnen een specifieke bedrijfscase uit te voeren.† Het boek 'The Road to Integration' van Bianca Scholten bundelt heel wat kennis omtrent dit topic.† Ook binnen Agoria is er een afdeling die zich toelegt op het gebruik van ISA 95 bij het automatiseren van de MES laag en de koppeling met andere bedrijfssystemen (www.isa95.be).† Het grote voordeel van een analyse op basis van de standaard is de onafhankelijkheid van de beschikbare productiesoftware.† Het is de bedoeling dat de TO BE situatie volledig uitgetekend wordt in functie van de bedrijfsvereisten.† De vrijheid mag dus in dit stadium nog niet beperkt worden door de specifieke mogelijkheden van ťťn enkel pakket.† Eerst moet een grondige vereistenanalyse opgesteld worden die dan als basis moet dienen voor de selectie, aanpassing of ontwikkeling van productiesoftware.† KMO's hebben meestal niet de middelen om een externe consultant in te schakelen.† Wel zijn er heel wat instanties die cursussen voor bedrijven aanbieden als initiatie met ISA 95.† Maar de materie is zodanig abstract en complex dat het niet evident is om van daaruit zelf een analyse op te starten.† De standaard bevat immers geen analysemethode, enkel een opsomming van modellen.† De nieuwste ontwikkeling zijn tools die het gebruik van de modellen uit de standaard ondersteunen.† Maar er is meer nodig: een stappenplan op maat van kleinere bedrijven die op basis van de functionaliteiten en modellen uit de standaarden een vereistendefinitie oplevert.† Van daaruit kan dan op zoek gegaan worden naar een oplossing die daaraan voldoet.† Dat kan een aanpassing zijn van huidige, ontwikkeling van nieuwe of configuratie van bestaande productiesoftware.† Die keuze zal voornamelijk afhangen van de gevonden match tussen bedrijfsvereisten en pakketmogelijkheden.