Partners
Project -> Beschrijving -> Doelstellingen

Doelstellingen

Het project wil de typische drempels voor de adoptie van productiesoftware als nieuwe technologie verlagen.† Daarbij is het bovendien de bedoeling om komaf te maken met de vele onduidelijkheden en misvattingen die rond dit thema circuleren.† Onderstaande projectdoelstellingen worden vooropgesteld:†

  1. Algemene kennisopbouw en -diffusie omtrent de verschillende vormen van productiesoftware en hun respectievelijke toepassingsmogelijkheden.† Het gebrek aan kennis bij voornamelijk eindgebruikers, maar ook automatiseringsbedrijven en integratoren moet eerst aangepakt worden.† Als niet bekend is wat de term precies inhoudt, is een overweging tot adoptie totaal niet aan de orde.† Op basis van de structuur, functionaliteiten en informatiestromen voor integratie - beschreven in de verschillende standaarden - kan hiervan een overzicht gegeven worden.† Praktische voorbeelden (case studies) van reeds uitgevoerde integratieprojecten kunnen hierbij illustratief werken.† De opgebouwde kennis wordt verspreid naar de gebruikerscommissie en nadien ook naar de volledige projectdoelgroep via presentaties, cursusmateriaal, workshops, bedrijfsbezoeken en studiedagen.††††
    ††
  2. Het opstellen van een analysemethode voor het opmaken van een vereistendefinitie op maat van KMO's.† Deze analysemethode bouwt verder op de algemene kennisopbouw.† Het biedt de bedrijven een standaard methode aan om op basis van hun specifieke bedrijfssituatie een huidige (AS IS) en een toekomstige situatie (TO BE) uit te werken.† Daarbij is de schaalbaarheid van productiesoftware (de beperkte selectie van bruikbare functionaliteiten) en de nodige integratie met bestaande bedrijfssystemen voor een specifieke bedrijfscase cruciaal.† Dit moet elk bedrijf in staat stellen om zelfstandig een eerste idee uit te werken van de nuttige invulling die productiesoftware kan bieden.† Bovendien zullen binnen deze methodiek alle betrokken partijen rond de tafel gebracht worden om de toekomstige situatie af te stemmen op een algemene consensus.† De voorgestelde methodiek moet helpen om de expertisedrempel te verlagen en tegemoet te komen aan het gebrek aan een pasklare oplossing.† De validatie gebeurt door toepassing van de methodiek op case studies bij (of aangebracht door) leden van de gebruikerscommissie.
    ††††††††
  3. Het samenbrengen van zowel IT als productiemensen binnen de gebruikerscommissie om de vereiste ondersteuning en samenwerking te kunnen onderstrepen en de probleemstellingen vanuit alle mogelijke oogpunten te kunnen aanpakken.† De link tussen management en productie kan immers zowel top-down als bottom-up bekeken worden.† Bedrijfsleiders en leveranciers/integratoren van administratieve bedrijfssoftware (vb. ERP) zien de productiesoftware bijvoorbeeld als een hulpmiddel om de planning door te sturen naar productie en in real-time prestatie indicatoren te laten genereren. Productieverantwoordelijken en automatiseringsbedrijven zijn meer geÔnteresseerd in de real-time procesopvolgingsaspecten op het vlak van planning, kwaliteit, onderhoud, .† Een voorbeeld hiervan is het dynamisch inspelen op onvoorziene omstandigheden op de productievloer, zoals machine-uitval.
    ††
  4. Het opstellen van een verantwoordingsmethode voor productiesoftware.† Via een soort Return On Investment (ROI) analyse kan de verwachte meerwaarde op korte termijn afgetoetst worden tegenover de investeringskosten.† De productiesoftware kan - door de toegevoegde functionaliteit - een positief effect hebben op productdoorlooptijden, voorraadniveaus, kwaliteitsaspecten, productie efficiŽntie, gebruiksvriendelijkheid voor de werknemers, enz.† Via simulatie kan deze meerwaarde gekwantificeerd worden.† Maar bovenop dit rechtstreeks voordeel, kan de productiesoftware ook strategische initiatieven (zoals Lean manufacturing, Six Sigma, etc.) ondersteunen. Daarom kan ook een deel van die beoogde optimalisaties toegeschreven worden aan de productiesoftware en meehelpen om de investeringskosten te verantwoorden. De validatie gebeurt door toepassing van de methodiek op case studies bij (of aangebracht door) leden van de gebruikerscommissie.† Zo kan de vroegere stap in het duister (de risico's verbonden aan het experimenteren met de nieuwe technologieŽn) zoveel mogelijk vermeden worden en de illusie dat er geen betaalbare oplossing bestaat weggenomen worden.

De resultaten van het project moeten algemeen inzetbaar zijn voor de gedefinieerde doelgroep.† Via de uivoering van uiteenlopende case studies kan dit gevalideerd worden.† Aan de hand van feedback van de leden van de gebruikerscommissie en enquÍteformulieren naar aanleiding van workshops, studiedagen, . kan het bereiken van deze projectdoelstellingen opgemeten en geŽvalueerd worden.