Partners
Project

ISA 95 standaard

De Instrumentation, Systems and Automation (ISA) gemeenschap is een non-profit organisatie die is opgericht in 1945 en standaarden ontwikkelt op het gebied van automatisering. ISA publiceert ook boeken, organiseert conferenties en verzorgt opleidingen voor professionelen. ISA 95 is de vijfennegentigste standaard die ISA ontwikkeld heeft. De titel van deze industriŽle standaard is Enterprise-Control System Integration. De standaard beschrijft de functionaliteiten op level 4 (Business Planning & Logistics) en op level 3 (Manufacturing Operations & Control) en voorziet een universele terminologie om de integratie tussen de softwaresystemen op beide niveaus te standaardiseren (Figuur 1). Bovendien brengt de ISA 95 standaard de activiteiten binnen level 3 zelf in kaart.


Figuur 1: Het Functional Hierarchy Model uit ISA 95 Part 1

De modellen en terminologie van de standaard zorgen als het ware voor een universele taal die alle bedrijfs- en productiesystemen in staat moet stellen om probleemloos met elkaar te communiceren. ISA 95 bestaat uit zes delen waarvan momenteel twee delen nog steeds in ontwikkeling zijn. Ieder deel van de standaard richt zich op een specifiek aspect van de integratie.

  • Enterprise-Control System Integration Part 1: Models and Terminology;
  • Enterprise-Control System Integration Part 2: Object Model Attributes;
  • Enterprise-Control System Integration Part 3: Activity Models of Manufacturing Operations Management;
  • Enterprise-Control System Integration Part 4: Object Models and Attributes of Manufacturing Operations Management (in ontwikkeling);
  • Enterprise-Control System Integration Part 5: Business to Manufacturing Transactions;
  • Enterprise-Control System Integration Part 6: Manufacturing Operations Management Transactions (in ontwikkeling);