Partners
Project

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT)

Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie zag het licht in 1991. Het overheidsagentschap ondersteunt innovatie in Vlaanderen op verschillende manieren.

FinanciŽle steun

Het IWT verdeelt elk jaar een groot bedrag aan subsidies. In 2008 was dat 297 miljoen euro. De subsidies gaan hoofdzakelijk naar projecten die†worden ingediend door kleine en grote bedrijven, universiteiten, hogescholen en andere Vlaamse innovatieve spelers; hetzij individueel, hetzij gezamenlijk.
Een deel van het budget wijst het IWT zelf toe, via eigen steunprogramma's. Voor het resterende deel treden we op als tussenpersoon: we nemen de voorbereiding, de opvolging en het financieel beheer ervan voor onze rekening in naam van de Vlaamse Regering.

Advies

Het IWT wil innovatie zo efficiŽnt en eenvoudig mogelijk laten verlopen. Daarom adviseren we Vlaamse bedrijven en onderzoekscentra†bij hun innovatieprojecten en steunaanvragen. We helpen hen om geschikte partners te vinden† voor welbepaalde projecten. We stimuleren de overdracht van kennis tussen de academische en de bedrijfswereld. We begeleiden onderzoekers en ondernemingen naar deelname aan Europese projecten. En via het Enterprise Europe Network ondersteunen we hen bij technologietransfer doorheen Europa.

CoŲrdinatie en netwerking

Het IWT werkt ook aan een hechte samenwerking tussen alle spelers op het vlak van technologische innovatie in Vlaanderen. Het Vlaams InnovatieNetwerk (VIN), opgericht door het IWT,† bundelt de kennis en de expertise van tientallen intermediaire organisaties. We stemmen de vele innovatie-inspanningen zo veel mogelijk op elkaar af. Vlaamse bedrijven - in het bijzonder KMO's - kunnen hier terecht met hun vragen over innovatie. En de actoren uit het netwerk† kunnen de handen in elkaar slaan, onder meer in projecten van het IWT.

Beleidsvoorbereiding

Tot slot speelt het IWT een belangrijke rol in de voorbereiding van het innovatiebeleid van de Vlaamse Regering. We formuleren aanbevelingen over de innovatiepolitiek. En we bestuderen onder meer de effectiviteit van de Vlaamse Innovatie-initiatieven.