Partners
Project

Manufacturing Execution System (MES)

Productiedepartementen hebben altijd een voorkeur gehad voor de ontwikkeling van maatsoftware om de manufacturing operations te ondersteunen. Dit komt door de veelal gebrekkige aandacht die de ICT specialisten schonken aan de noden van de productievloer. Op deze manier werden verschillende functionaliteiten ofwel door wettelijke bepalingen (vb. Tracking & tracing binnen gereguleerde industrieŽn) ofwel door specifieke bedrijfsnoden (vb. Eigen ontwikkelde scheduling tool) ingevoerd als afzonderlijke systemen.†Door de moeilijke integratie en het intensieve onderhoud van al deze afzonderlijke systemen groepeerden de softwareleveranciers meerdere execution management componenten binnen geÔntegreerde oplossingen. Deze pseudo-standaard oplossingen - veelal Manufacturing Execution System (MES) genaamd - voorzien een gemeenschappelijke gebruikersinterface en databeheersysteem.

Een belangrijk aspect binnen MES is standaardisatie, de noodzakelijke structuur brengen in de chaos tussen administratie en productie. De inspanningen van MESA waren (en zijn) een belangrijke stap in de richting van functionele standaardisatie. Voordien had elke softwareleverancier zijn eigen definitie van MES gebaseerd op de mogelijkheden van zijn eigen tools of de verwachtingen van zijn klanten. De ISA 95 standaard is voornamelijk een integratiestandaard, met als startpunt het ontwerp van informatiestromen tussen applicaties op de productievloer en deze van hogerliggende niveaus. Maar het praktisch nut van de verschillende modellen reikt een stuk verder. De standaard voorziet onder andere een consistente terminologie.

Een MES is geen 'one size fits all' solution. Elke invulling is uniek, gebaseerd op de specifieke bedrijfssector, -grootte en -strategie. Dat maakt de adoptie van MES bijzonder complex en verre van triviaal. Vandaar dat er tegenwoordig bijzonder veel aandacht uitgaat naar objectieve methoden voor analyse, verantwoording en selectie. Figuur 1 geeft een vereenvoudigde voorstelling van de CIM piramide en illustreert de positie van MES en de link met andere systemen zoals ERP, LES, WMS en PCS. Een MES valt onder de ruimere noemer van productiesoftware.


Figuur 1: De positie van MES binnen de CIM piramide en de link met andere systemen