Partners
Project

Samenvatting

Titel
Energie-efficiŽnter aandrijven van elektrische motoren binnen de machinebouwwereld
Type
TETRA (nr. 080144)
Termijn
01/10/2008 - 31/03/2011
Contact
kurt.stockman@ugent.be
Contact
steve.dereyne@ugent.be

Bij de lagere vermogenklassen (1 kW Ė 30 kW) zijn er recent heel wat ontwikkelingen waar te nemen in de configuratie van een aandrijfsysteem. Naast de selectie van de geschikte motor (inductiemotor, permanent magneet motor, geschakelde reluctantiemotor) kunnen ook bij het selecteren van een snelheidsregeling meerdere keuzes gemaakt worden. Bij toepassingen met ťťn motor kan gekozen worden voor een klassieke omvormer met diodegelijkrichting of een omvormer met actieve gelijkrichting (AFE). Indien meerdere motoren in een toepassing moeten samenwerken (vb. een assensturing) kan geopteerd worden voor meerdere afzonderlijke omvormers, al of niet gekoppeld via de tussenkring, of voor een systeem met centrale gelijkrichter en meerdere invertoren voor de aansturing van de motor (common dc bus). Eenmaal de keuze van motor en omvormer topologie gemaakt is, rest nog de instelling van de controlelogica. Afhankelijk van het motortype en de toepassingseisen moet de gebruiker een doordachte parameterinstelling doorvoeren om het geheel te optimaliseren. Enkele van die parameters hebben een serieuze impact op de energie-efficiŽntie van de aandrijving (schakelfrequentie invertor, fluxniveau,Ö).

Door de ruime selectiemogelijkheden is het niet eenvoudig om vanuit energetisch standpunt de meest gunstige oplossing te selecteren zonder afbreuk te doen aan de technische eisen die aan de aandrijving gesteld worden (dynamiek, snelheid, nauwkeurigheid, Ö). Dit project wil dan ook de huidige mogelijkheden van de stand van de technologie vertalen naar de bedrijfswereld en de KMO-wereld in het bijzonder.

Binnen het project worden meerdere acties gepland. Iedere actie bevat een theoretische voorstudie die nadien aan de hand van praktische metingen wordt onderbouwd. De resultaten per actie worden vastgelegd in een leidraad die bedrijven moet helpen om snel een verantwoorde keuze bij het ontwerp van een aandrijfsysteem te maken.