Partners
Project

Samenvatting

Titel
Gestandaardiseerde productiesoftware op maat van elk bedrijf: een objectieve analyse- en verantwoordingsmethode
Type
TETRA (nr. 090154)
Termijn
01/10/2009 - 30/11/2011
Contact
johannes.cottyn@howest.be

Door de huidige economische situatie, proberen bedrijven zich te wapenen voor de toekomst door het opstarten van strategische initiatieven. Cruciaal in de ondersteuning van deze strategische initiatieven is een goede uitbouw en integratie van een tussenlaag die de connectie voorziet tussen de productievloer en de administratieve bedrijfssystemen. Het hoofddoel van deze integratie is het voorzien van een geoptimaliseerde productieaansturing gebaseerd op real-time procesinformatie. Deze link wordt meestal het Manufacturing Execution System (MES) genoemd. Een term die alle mogelijke productiesoftware tussen management en productie omvat. Een goede uitbouw en integratie van deze laag binnen het bedrijf leidt tot een efficiŽntere bedrijfsvoering.

Haaks tegenover de opportuniteit die productiesoftware biedt, staat het probleem dat dergelijke software te kampen heeft met heel wat onduidelijkheden, groeipijnen en drempels, in het bijzonder voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO). Er zijn een aantal vaste drempels voor de invoering van nieuwe of vernieuwende technologieŽn: gebrek aan kennis, gebrek aan expertise, gebrek aan een pasklare oplossing, geen ademruimte voor experimenten door een hoge productiviteitsdruk en een indruk dat de technologie niet betaalbaar is. Op basis van deze redenen kan een nieuwe technologie met uitstekende toepassingsmogelijkheden, onterecht afgevoerd of genegeerd worden. Veel (vooral kleinere) bedrijven houden er als gevolg van die drempels ook een aantal misvattingen op na. Dergelijke productiesoftware zou enkel bedoeld zijn voor grotere bedrijven. Dat is helemaal niet het geval. Elk bedrijf, groot of klein, kan wel ergens een bouwblok gebruiken vanuit de MES bouwdoos. De combinatie van minimale investering en maximale return moet opgezocht worden.

Dit TETRA project wil de technologiedrempel verlagen door in eerste instantie via kennisopbouw en -diffusie duidelijkheid te creŽren in het woelige landschap van productiesoftware. Ten tweede worden de verschillende MES standaarden (MESA, ISA 95, WBF) gebruikt als basis voor de analyse van de bedrijfsvereisten. Er wordt een methode ontwikkeld die onafhankelijk is van de beschikbare productiesoftware, zodanig dat een objectief resultaat verkregen wordt. Tenslotte wordt een verantwoordingsmethode opgesteld die een duidelijker beeld moet geven van de mogelijke meerwaarde bij een specifieke bedrijfssituatie. De doelgroep voor dit project valt uiteen in twee grote groepen. Enerzijds zijn er de eindgebruikers van productiesoftware (met specifieke maar niet beperkende focus op KMO's) die op zoek zijn naar een verhelderende informatiebron omtrent de verschillende functionaliteiten binnen de MES laag om zo hun gebrek aan kennis zoveel mogelijk weg te werken. Anderzijds zijn er ook integratoren en leveranciers van productiesoftware die geÔnteresseerd zijn in de toepassingsmogelijkheden van hun diensten/producten bij KMO's en bereid zijn om samen naar een objectieve analyse- en verantwoordingsmethode op maat van KMO's toe te werken.

De projectresultaten worden doorgegeven aan de doelgroep via de uitwerking van case studies, de opbouw van testopstellingen, de organisatie van opleidingen - workshops - studiedagen, de integratie binnen het onderwijs en de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke elektronische tool voor het toepassen van de methodieken. Bij de eindgebruikers kunnen op basis van de resultaten eventueel verdere stappen ondernomen worden voor een effectieve selectie en implementatie van productiesoftware. Al naargelang de situatie kan dit een IWT steunprogramma voor eigen ontwikkeling of een samenwerking met een integrator/leverancier opleveren. De integratoren en leveranciers kunnen tijdens en na de uitvoering van het project hun promotie-, analyse- en verantwoordingsstrategie bijsturen op basis van de projectbevindingen.