Partners
Project

Samenvatting

Titel
Onderzoek van het gebruik van draadloze datacaptatie bij in-plant logistiek
Type
Collectief/CoŲperatief Onderzoek Flandersí DRIVE II
Termijn
01/04/2009 - 31/03/2010
Contact
johannes.cottyn@howest.be

De in-plant logistiek wordt door steeds meer bedrijven gezien als een core differentiator. Door de componenten benodigd voor het maken van het eindproduct op een efficiënte manier te prepareren en aan de assemblagelijn of bewerkingsmachine toe te leveren kunnen veel “non value added” kosten geëlimineerd worden.

Hoewel de term anders suggereert, wordt in-plant logistiek hierbij gedefinieerd als de componentenstroom van de leverancier naar de assemblagelijn van de klant. Zeker daar waar de Vlaamse voertuigbouwers werken met zogenaamde “supplier parks” kan men de materiaalstroom vanaf de leverancier niet uitsluiten van de eigen interne logistiek.

Veel bedrijven in het Vlaamse Automotive landschap werken momenteel aan de implementatie van al of niet geautomatiseerde systemen de interne goederenstroom dienen te verbeteren. Het efficiënt en foutloos prepareren en transporteren van “kits”, het “in sequence” aanleveren van componenten aan de assemblagelijnen en het werken met “supermarkets” en Mizusumashi-treintjes zijn thema’s die momenteel aan de orde zijn. Tevens willen bedrijven steeds meer een “real-time” beeld hebben van hun goederenstroom, bijvoorbeeld om snel te kunnen bijsturen.

Bij zowel de interne analyse van de goederenstroom, alsook bij de validatie van het nieuwe geoptimaliseerde model kan de RFID (of aanverwante-) technologie een mogelijk hulpmiddel zijn. Door middel van elektronische tags met gegevens kan men de interne goederenstroom in kaart brengen en analyseren. Deze tags zijn aan te brengen op zowel interne transportmiddelen, dragers van componenten (bijvoorbeeld rekken) of zelfs afzonderlijke componenten.

De produkt-cyclus in de voertuigindustrie is de laatste 15 jaar geëvalueerd van 10 jaar via 3 jaar naar de huidige 24 maanden. De design cyclus van de fabriek heeft deze evolutie echter niet gevolgd en verloopt momenteel nog steeds incrementeel en ad hoc.

De draadloze datacaptatie technologie laat toe om de logistieke design cyclus van de fabriek sterk te verkorten en - bij dynamische analyse - “evolutief plant design” toe te passen. Op basis van bijvoorbeeld RFID signalen die een (semi-) continue beeld van de werkelijkheid geven kan de goederenstroom in kaart worden gebracht, gemonitord en frequenter worden aangepast en bijgestuurd.

Teneinde dit doel te bereiken, wordt de draadloze datacaptatie technologie in zijn breedheid bekeken. Aangezien RFID geen “one size fits all”-technologie is, wordt een technology watch uitgevoerd die de verschillende mogelijke technologiën in kaart moet brengen. Een van de mogelijkheden is de RTLS technologie (Real Time Location System). Hierbij wordt de positie van een data-tag bepaald op basis van de signalen die deze tag uitwisselt met zogenaamde “fixed reference tags”, vaste tags waarvan de positie exact bekend is. De reactietijd op problemen in de goederenstroom wordt hiermee sterk verlaagd.