Partners
Project

Samenvatting

Titel
Efficiëntieverhoging van productieprocessen door een optimale integratie van tracking & tracing / RFID
Type
TETRA
Termijn
01/12/2007 - 31/07/2010
Contact
henk.capoen@howest.be

In de huidige stand van zaken vormt het domein van de productielogistiek een zeer gefragmenteerd geheel. Vooreerst is er het domein van de planningssystemen (ERP, APS, ...) waar de voornaamste onderzoekslijnen streven naar het managen van een bedrijf via ERP software. Daarbij wordt grotendeels voorbijgegaan aan de specifieke technologische kenmerken van de aan te sturen productie- en logistieke processen. Kenmerkend voor deze onopgeloste problematiek is de opkomst van zogenaamde Manufacturing Execution Systems (MES) en Logistics Execution Systems (LES), die pogen dit hiaat te overbruggen. Van efficiŽnte ontwerpmethodes en eenduidige functionele afbakeningen is er tot op heden echter nog geen sprake. MES wordt ingezet ter aansturing van de productie, terwijl LES eerder de logistieke processen voor zín rekening neemt. Specifiek voor magazijnbeheer zijn er de Warehouse Management Systems (WMS), die zowel functionaliteiten verlenen binnen MES als LES. Bij implementatie van dergelijke systemen is zowel een goede verticale als horizontale integratie onontbeerlijk. Zo ontstaan oplossingen die het totale spectrum voor de activiteiten van een automatiseringsbedrijf afdekken. Voor een verticale integratie is het inzetten van productopvolgingssystemen cruciaal. Nieuwe identificatietechnologieŽn (RFID, datamatrixen, Ö) bieden daarbij een meerwaarde tegenover de traditionele barcodetechniek. Vooral RFID kan rekenen op veel interesse. Om een integratie van RFID mogelijk te maken, zijn er echter nog twee grote obstakels. Eerst en vooral is er de nog te hoge prijs voor tags. Anderzijds zijn er nog veel technische vragen en problemen omtrent de implementatie van RFID. Passieve tags hebben moeite met metaal en vloeistoffen, ze worden niet altijd goed gescand, de minimale afstand tussen tags is vervelend, het tijdstip en de manier van aanbrengen op de producten is niet eenduidig vastgelegd, de bestendigheid tegen eventuele productbehandeling is onbekend. Deze problemen en het ontbreken van een duidelijke standaard zorgt voor heel wat wantrouwen bij de industrie. Eťn van de doelstellingen van dit project is onderzoek verrichten naar oplossingen voor de technische problemen rond RFID. Een tweede doelstelling is de alternatieven voor RFID in kaart brengen. Een derde doelstelling beoogt de optimale integratie van deze sensoren binnen de verschillende Excecution Systems. Zodra de prijs dit toelaat, staat niets een massale implementatie nog in de weg. Concreet beoogt dit project innoverend studiewerk naar de efficiŽntieverhoging die productopvolgingssystemen kunnen teweeg brengen voor een automatiseringsbedrijf dat gebruik maakt van MES en/of LES.