Partners
Project

Selectieprocedure

Tijdens de selectieprocedure wordt op basis van een User Requirement Specification (URS) op zoek gegaan naar een geschikte leverancier of integrator van productiesoftware.