Partners
Project

Strategische initiatieven

Tijdens deze harde economische tijden worden bedrijven geconfronteerd met dalende verkoopscijfers, stijgende werkingskosten en lagere winstmarges, groeiende concurrentie vanuit lage loonlanden, enz. Door de huidige economische situatie, proberen bedrijven zich te wapenen voor de toekomst door het opstarten van strategische initiatieven. Niet alleen om nu het beste te halen uit de beschikbare resources, maar vooral ook om competitief te blijven wanneer de economie terug aantrekt.

Enerzijds is er een stijgende interesse in management filosofieŽn zoals Lean Manufacturing, Six Sigma, enz. Deze 'best practices' hebben tot doel om onnodige productiekosten te elimineren, productie- en bedrijfsprestaties te verbeteren met een blijvende focus op de klant.

Anderzijds zien bedrijven een grotere nood om IT oplossingen in gebruik te nemen, te onderhouden of uit te breiden, zoals de introductie van een Product Lifecycle Management (PLM) pakket dat de producten opvolgt gedurende de verschillende stadia van de levenscyclus. Een ander voorbeeld is de adoptie of verdere uitbouw van een Enterprise Resource Planning (ERP) pakket om belangrijke bedrijfsdata te onderhouden en administratieve processen te ondersteunen. De opzet is het beschikbaar stellen en analyseren van productie - en bedrijfsinformatie, nauw communiceren met klanten en leveranciers en alles zowel continu als wereldwijd draaiende houden. Cruciaal in de ondersteuning van deze strategische initiatieven is een goede uitbouw en integratie van een tussenlaag die de connectie voorziet tussen de productievloer en de administratieve bedrijfssystemen. Het automatiseren van de verschillende informatiestromen leidt tot een efficiŽntere bedrijfsvoering. MESA's Plant To Enterprise (P2E) model illustreert de link tussen enkele belangrijke strategische initiatieven en de manufacturing & business operations (Figuur 1).


Figuur 1: MESA's nieuw strategisch Plant-to-Enterprise (P2E) model