Partners
Project

TEchnologie TRAnsfer (TETRA)

TETRA is een IWT steunprogramma.

Doelstelling

Het stimuleren van technologie-gedreven kennisoverdracht tussen instellingen van hoger onderwijs en bedrijven en/of social profit organisaties. Bedrijven en andere organisaties hebben voor hun technologische innovatie steeds meer nood aan externe kennis. Dit omvat onder meer toegang tot aangepaste informatie, gestructureerde kennis op maat en overdracht van "state-of-the-art" technologieŽn. Projecten in het TETRA-Fonds moeten hieraan tegemoet komen.

Inhoud

Het TETRA-Fonds steunt projecten die een innovatief concept bestuderen waarvan de resultaten kunnen gebruikt worden door bedrijven in Vlaanderen. De projecten bestaan uit onderzoeksactiviteiten ter verkenning van bestaande technologie en/of onderzoeksactiviteiten
ter vertaling van basiskennis in toepassingen. De toepassingsgerichte projecten besteden voldoende aandacht aan het verspreiden van de overdracht van de kennis ten voordele van een groep van geÔnteresseerde partijen.
Een TETRA-project wordt gekenmerkt door volgende operationele elementen:

 • een hogere kennisopbouw en kennisdiffusie bij de betrokken instelling(en) van hoger
  onderwijs;
 • een duidelijke interesse in de resultaten van het project vanwege bedrijven en eventuele
  andere organisaties;
 • een goede samenwerking tussen bedrijven, hogescholen, universiteiten,
  onderzoeksinstellingen of andere organisaties;
 • een duidelijke overdracht van technologische kennis naar de beoogde doelgroep van
  bedrijven en eventuele social-profit organisaties;
 • vrije toegankelijkheid van de gesubsidieerde resultaten voor de beoogde brede
  doelgroep.

Gebruikerscommissie

Elk project wordt gevolgd door een gebruikerscommissie. De voordelen hiervan zijn:

 1. eerste ontvanger van de resultaten
 2. kunnen toezien op de valorisatieaspecten van het project
 3. fungeren als klankbord voor de mogelijkheden van industriŽle en maatschappelijke implementatie van de projectresultaten
 4. mogelijkheid om te adviseren om het project bij te sturen ter verhoging van de valorisatiekansen
 5. mogelijkheid om een case-studie op maat van uw bedrijf te realiseren.

Elke organisatie met een rechtspersoonlijkheid kan initieel toetreden als lid van een gebruikerscommissie, op voorwaarde dat:

 • de organisatie daadwerkelijk geÔnteresseerd is in de resultaten en in de opzet van het project;
 • de organisatie bereid is samen met de andere leden 7,5% van de kosten mede te financieren;
 • een goede samenwerking binnen de gebruikerscommissie gegarandeerd is;
 • de organisatie aanvaardt dat de (generieke) resultaten ook kunnen benut worden door andere organisaties uit de bredere doelgroep in Vlaanderen.