Partners
Project

Verantwoordingsmethode

Het is bijzonder moeilijk om de adoptie van productiesoftware (en software in het algemeen) te verantwoorden.† Door dit gebrek zijn leveranciers en integratoren meestal verplicht om te verwijzen naar resultaten van gelijkaardige implementaties.† Maar dit is echter geen garantie op succes, elke bedrijfssituatie is immers uniek.† Dit wordt opgegeven als hťt grootste struikelblok bij dergelijke projecten.† Zeker kleinere bedrijven zijn niet bereid om de bijhorende risico's te lopen en haken daarom af.†

De verantwoordingsmethodiek die binnen dit project uitgewerkt zal worden is gebaseerd op twee items. Via een soort Return On Investment (ROI) analyse kan de verwachte meerwaarde op korte termijn afgetoetst worden tegenover de investeringskosten.† †††††††

  1. Simulatie van de rechtstreekse meerwaarde
    De productiesoftware kan - door de toegevoegde functionaliteit - een positief effect hebben op productdoorlooptijden, voorraadniveaus, kwaliteitsaspecten, productie efficiŽntie, gebruiksvriendelijkheid voor de werknemers, enz.† Via simulatie kan deze meerwaarde gekwantificeerd worden. Dit kunnen simpele aanduidingen zijn zoals tijdswinst voor werknemers, minder machine-uitval, hogere kwaliteit, etc. maar dan uitgedrukt in geld.† Complexere modellen zijn echter ook mogelijk, zoals bij de integratie van de productieplanning en het dynamisch inspelen op onvoorziene omstandigheden.
  2. Ondersteuning van strategische initiatieven
    Aangezien productiesoftware een ondersteunde rol kan hebben bij het uitvoeren van strategische initiatieven, kan ook een deel van de resulterende optimalisaties in rekening gebracht worden bij de investeringsanalyse van productiesoftware.† Door de schaalbaarheid liggen hier - ondanks de algemene perceptie - ook opportuniteiten voor kleinere bedrijven.