Partners
Vorige

Verslag Officiële opening XiaK 31 januari 2013

Op 31 januari 2013 werd het eXpertisecentrum industrile automatisering Kortrijk (XiaK) officieel geopend. XiaK vormt de link tussen enerzijds de industrie en de ondernemerswereld en anderzijds de onderzoeksgroepen aan UGent en Howest. Met de steun van EFRO, Vlaanderen en West-Vlaanderen werden drie nieuwe laboratoria opgetrokken voor mechatronica, automatisering en EMC (elektromagnetische compatibiliteit). Het centrum staat in hoofdzaak ten dienste van machinebouwers, automatiserings- en productiebedrijven uit de regio, met een focus op KMO's. Maar uiteraard kunnen ook bedrijven uit andere sectoren of regio's beroep doen op de ruime expertise. Een 180-tal aanwezigen waren getuige van de geboorte van hét automatiseringscentrum van Vlaanderen. Naast het plechtig gedeelte werd tijdens een technisch gedeelte ook dieper ingegaan op de specifieke ondersteuning die XiaK kan bieden. Tijdens de rondleiding werd dieper ingegaan op de aanwezige expertise aan de hand van een aantal demonstratoren.

Het XiaK team wenst iedereen te bedanken voor hun komst en we hopen op een vruchtbare samenwerking in de toekomst. Twijfel niet om ons te contacteren met concrete vragen! Hieronder kunt u de verschillende presentaties downloaden ...

Technisch gedeelte

Algemeen - Automatisering - Mechatronica

Plechtig gedeelte

SIRRIS - XiaK

Folders

Lemcko - EMC (cursussen iMocca) - ISA België

Graag willen we iedereen nogmaals bedanken die betrokken was bij de uitbouw van XiaK!